×
İcra & İflas Hukuku

İcra & İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, borçların mahkeme kararıyla tahsil edilmesini ve iflas durumunda şirketlerin yeniden yapılandırılmasını kapsayan bir alandır. Bu alanda uzmanlaşmış avukatlar, müvekkillerine doğru yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sunarlar. Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU'nun kurucusu olduğu BALOĞLU Hukuk Bürosu, ilamlı/ilamsız icra, haciz, konkordato, iflas davası gibi konularda hizmet vermektedir. Eskişehir İcra ve İflas hukuku konusunda daha fazla bilgiye sitemizden ulaşabilirsiniz.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU NEDİR?

Bir kişinin borçlarının günü gelmiş olmasına rağmen ödeyemeyecek durumda olduğunun mahkemece tespit edilip karara bağlanmasına iflas denir. Bu ödenmeyen borçların adli kurum ve kuruluşlarca tahsil ettirilmesine ise icra denir. İcra ve iflas hukuku da bu çerçevedeki işlemlerin geneline bakar. Örnek olarak tahsil edemediğiniz bir alacak olduğunda icra dairesinden icra takibi başlatırken, fatura, senet, bono veya çek tahsilini başlatırken veya iflas eden bir şirketin ardından alacaklıların konkordato üzerinde anlaşması gibi konular bu alana girer. Günlük yaşamda bu tarz konuların sık olması nedeniyle İcra ve İflas Hukuku avukatı konusunda uzman avukat ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

Bu bağlamda mevzuata hakim avukatlar, müvekkillerini doğru yönlendirmekle yükümlüdürler. Eskişehir Avukat ve İcra ve İflas Hukuku konusunda uzman bir ekibe sahibiz.

ESKİŞEHİR İCRA AVUKAT Gökçe Baloğlu’nun kurucusu olduğu BALOĞLU Hukuk Büromuz müvekkillerine ilamlı-ilamsız icra, haciz, konkordato, iflas davası, şirketlerin uzlaşma ile yeniden yapılandırılması da dahil olmak üzere Eskişehir İcra ve İflas Hukuku konusuna giren hususların tümünde Eskişehir Avukat olarak; Eskişehir İcra ve İflas Hukuku konusunda Eskişehir İcra ve İflas Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

Eskişehir İcra Avukatı

Eskişehir İcra ve iflas Avukatı, İcra ve İflas konusunda açılacak bütün dava ve takiplerde müvekkillerine hukuki yardım ve danışmanlık faaliyetleri sürdüren avukattır. İcra ve İflas hukuku alanında hizmet veren avukatın aldığı davalar çok çeşitlidir.

İcra ve İflas hukuku alanında açılacak dava ve takiplerin birçoğu borçlunun yerleşim yeri mahkemeleri veya icra dairelerinde açılmaktadır. Genel yetki kuralının aksine özel yetki kuralları da bulunmaktadır. Bunlar ilgili kanunda ayrıca düzenlenmiştir.

Eskişehir İcra ve İflas Avukatı yüksek deneyimi sebebiyle sahip olduğu avantajı kullanarak süreci daha hızlı ve daha az masrafla sürdürebilmektedir. Eskişehir İcra ve İflas avukatı bu avantajı mesleki formasyonuyla birleştirerek müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde savunabilmektedir.

Eskişehir Barosuna kayıtlı Avukat Gökçe BALOĞLU’nun kurucusu olduğu BALOĞLU Hukuk Bürosu olarak İcra ve İflas hukuku dahil Eskişehir hukuk, ceza,  Aile hukuku ve hukukun tüm alanlarında destek müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir.

Bu nedenle sadece Eskişehir İcra ve İflas avukatı demek doğru olmayacaktır.

Eskişehir İcra ve İflas Avukatı

Eskişehir İcra ve İflas Avukatı ilamlı-ilamsız icra, haciz, konkordato, iflas davası, şirketlerin uzlaşma ile yeniden yapılandırılması da dahil olmak üzere Eskişehir İcra ve İflas Hukuku konusuna giren hususların tümünde Eskişehir Avukat olarak; Eskişehir İcra ve İflas Hukuku konusunda Eskişehir İcra ve İflas Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

Eskişehir En iyi İcra ve İflas Avukatı

Eskişehir En İyi İcra ve İflas Avukatı Eskişehir Barosuna kayıtlı, İcra ve İflas hukuku konusunu ilgilendiren davalarda müvekkillerine en üstün gayret ve özveriyle hizmet veren avukattır. İcra ve İflas hukuku davalarında vatandaşlar, hak kayıplarının önüne geçmek için Eskişehir En İyi İcra ve İflas Avukatını bulmak için çaba sarf etmektedir. Ancak şu iyi bilinmelidir ki, en iyi avukat bile bazen davayı kaybedebilmektedir. Çünkü avukatlık sonuç vadeden bir meslek değildir. Her somut olayı kendi özelinde değerlendirmek gerekir. Eskişehir En iyi İcra ve İflas Avukatı demek somut olayı doğru şekilde değerlendirip, hukuki donanımıyla sürecin kontrolünü sağlayan avukattır demek mümkündür.

Bu nedenlerden dolayı Eskişehir En İyi İcra ve İflas Avukatı diye bir şey demek doğru değildir.

İcra ve İflas Avukatı Sorumlulukları

İcra ve İflas Avukatı size şu hizmetleri verir:

<> İcra ve İflas hukuku konusunda her türlü hukuksal araştırmayı yapar.

<> İcra ve İflas hukuku konusunda her türlü dava takibini yapar.

<> İcra ve İflas hukuku konusunda her türlü danışmanlık ve rehberlik hizmeti verir.

<> Müvekkilin sırlarını kesinlikle saklı tutar.

ESKİŞEHİR İCRA VE İFLAS HUKUKU NEDİR ?

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU olarak İcra ve İflas hukukunun kapsadığı alanları tanımlayacak olursak ilamlı-ilamsız icra, haciz, kiralanan yerin tahliyesi, çocuk teslimi, konkordato, iflas davası, şirketlerin uzlaşma ile yeniden yapılandırılması da dahil olmak üzere Eskişehir İcra ve İflas hukuku konusuna giren hususların  tümünde Eskişehir Avukat olarak; Eskişehir İcra ve İflas Hukuku konusunda Eskişehir İcra ve İflas Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

ESKİŞEHİR İCRA VE İFLAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ

Gökçe BALOĞLU Eskişehir Baloğlu hukuk bürosu olarak sizlere sıraladık;

  • . İcra ve İflas hukukunda alacakların tahsili, devlet eliyle cebren yapılır.
  • . İcra ve İflas hukukunda alacakların tahsili, borçlunun mallarına yönelik yapılır.

ESKİŞEHİR İCRA VE İFLAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İcra ve İflas hukukunu kapsayan dava ve takiplerde öncelikli olarak İcra ve İflas Kanunundan faydalanır. Bu temel kanunun dışında kalan ilgili mevzuatları, yargı kararlarını, örf ve adet kurallarını da kullanabilir.

Eskişehir İcra ve İflas hukuku hakkında daha detaylı bilgi almak için Eskişehir avukat Gökçe BALOĞLU makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

İcra ve İflas hukuku dava ve takipleri Nerede Açılır?

Eskişehir İcra ve İflas hukuku kapsamında olan dava ve takipler nerede açılır? Eskişehir İcra ve İflas hukuku kapsamında olan dava ve takipler, istisnalar hariç borçlunun yerleşim yeri mahkemeleri ve icra dairelerinde açılır.

 Daha detaylı bilgi almak için Eskişehir avukat Gökçe BALOĞLU hukuki makaleler sayfamızı buradan ziyaret edebilirisiniz.

İcra ve İflas Hukuku davaları Hangi Sebeplerle Açılır?

Eskişehir İcra ve İflas hukuku dava ve takipleri hangi sepeplerden açılır? İcra ve İflas hukuku dava ve takipleri alacaklı ve borçlu arasında borç ödememekten kaynaklanan uyuşmazlık sebebiyle veya şirketlerin borçlarını ödemekte acze düştüğü durumlar sebebiyle açılmaktadır.

Daha detaylı bilgi almak için Eskişehir avukat Gökçe BALOĞLU hukuki makaleler sayfamızı buradan ziyaret edebilirisiniz.

Avukat olarak Eskişehir’de İcra ve İflas Hukuku konusunda destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Eskişehir Baloğlu Hukuk & Danışmanlık ofisimiz Eskişehir İcra ve İflas hukuku hakkındaki süreçler ile ilgili aklınıza takılan konularda ulaşmak ve hizmetler hakkında bilgi alabilir, bizlerle her türlü Eskişehir İcra ve İflas hukuku ile ilgili soru ve sorununuzla ilgili temasa geçerek randevu talep edebilirsiniz.

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU sitemizde bulunan tüm içerikler hukuka uygun ve bilgi amaçlıdır.

Blog Kategorileri

İlgili Mesajlar

Bu internet sitesi, EYG Soft Bilişim Teknolojileri tarafından yapılmış olup yazılım ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İşletmemiz, bu sayfa haricindeki yönlendirme işlemlerinden sorumlu değildir.